Een complexe Wereld in verbinding

De wereld is voortdurend in beweging. De wereld is complex en inherent chaotisch. Verandert de buitenwereld misschien niet, dan verandert jouw visie erop misschien wel. Eigenlijk is verandering de enige constante. Wij mensen streven naar orde en veiligheid, zowel privé als in werk. Verandering kan daardoor onbewust als bedreigend worden ervaren.

Flexibiliteit en het vermogen doelgericht mee te bewegen is voor iedereen van wezenlijk belang voor het functioneren in zowel de maatschappij als organisatie.

Motivatie houdt ons inziens verband met hoe jij je tot je omgeving verhoudt. Die omgeving die steeds verandert en steeds een ander appèl op je doet. De kunst is om daarin je eigen koers te bepalen en te weten hoe je jouw energie kan gebruiken voor dat wat voor jou van belang is. Dat je je niet laat definiëren door dat wat zich buiten jou(w invloed) afspeelt, dat je weet wat jouw verantwoordelijkheid is en waar je grip op hebt.

Mooi verhaal! Maar wat betekent dat voor mijn organisatie?

Jij, je medewerkers en je collega's zullen de vaardigheid om mee te blijven bewegen constant moeten blijven ontwikkelen. Wat zet je vast? Wat laat je los? Hoe blijf je bij wat van belang is?

En daarbij komt ook de uitdaging om met elkaar gezamenlijk richting te geven en mee te bewegen met de dynamiek. Dat vraagt zelfbewustzijn en organisatiebewustzijn.

Enthousiaste Mensen heeft samen met onze opdrachtgevers een ervaringsgerichte training ontwikkeld waarin op een vrije, luchtige en diepgaande manier wordt gewerkt aan het vergroten van contact, verbinding en zelfsturing.

We werken aan motivatie op twee niveaus: zelfmotivatie en groepsmotivatie.

 Het effect van deze training is:
✓ dat mensen beter en makkelijker om kunnen gaan met verandering
✓ dat het makkelijker is een gesprek te voeren over nieuwe werkelijkheden
✓ dat zelfsturing vergroot, wat bewezen bijdraagt aan motivatie en geluk
✓ dat er beter omgegaan kan worden met het creëren en behouden van motivatie
✓ dat het mensen met elkaar verbindt en ze in staat stelt aan die verbinding te werken

In een trainingstraject krijg je:
✓ begeleiding door trainers met een professionele achtergrond.
✓ diepgaand begrip voor de context en de uitdagingen van jouw organisatie.
✓ passend bij de context van het werk en jouw organisatie.
✓ coaching en mentoring voor blijvende verandering achteraf.

Resultaat:
✓ dat wat vast en verstard was is losgemaakt
✓ ruimte voor vernieuwing
✓ verdieping van persoonlijke en organisatiewaarden
✓ betere verbinding tussen collega's
✓ bewustzijn van de huidige motivatiedynamiek bij zelf en anderen
✓ inzichten in nieuwe mogelijkheden
✓ concrete hacks en tricks voor motivatie van zelf & anderen

 

Wil jij ook werken aan vernieuwd organisatiebewustzijn en je enthousiasme weer omarmen?